เตรียมจัดงาน‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย’ ครบรอบ 99 ปี 26-27 มกราคม 2564

  • 0 Replies
  • 5 Views
เตรียมจัดงาน‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย’ ครบรอบ 99 ปี 26-27 มกราคม 2564 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติเตรียมจัดงาน‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย’ Gclub ครบรอบ 99 ปี 26-27 มกราคม 2564 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ Ufabet นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Sexy Baccarat ‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)’ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการนายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 27 มกราคมของทุกปี  SA Gaming เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งในปี 2564 ตรงกับวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เป็นปีที่ 99การจัดงานในปีนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกยุวกาชาด Pussy888 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย Sbobet และให้สมาชิกยุวกาชาดได้รับความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด รวมถึงได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน United Gaming โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2564 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาตินอกจากนี้ Betway ที่ประชุมได้เตรียมงานในส่วนของโครงสร้างและขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 กอง 22 ฝ่าย รวมทั้งจะนำปัญหา/ข้อเสนอแนะจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา Joker Gaming เพื่อนำไปปรับปรุงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป